LÄS MER

Det är ditt resultat som räknas.

och att ha roligt på vägen dit.

YMR Kommunikation

U are our Y

Simon* says: ”People don't buy what you do, they buy Why you do it.”

 

Du är vårt varför. Det som driver oss är att hitta kommunikationslösningar som skapar värde för dig. För att lyckas med det krävs nära samarbete, hårt arbete och att vi har roligt på vägen dit.

 

*Simon Sinek

Vi kommunicerar med MÄNNISKOR

Vår styrka är att förstå din målgrupp och att skräddarsy kommunikationen därefter. Oavsett kanal. Vi är bra på att nå människor helt enkelt. För även om få av oss vill erkänna det, så fattar vi alla våra beslut emotionellt, oavsett om vi handlar för företagets eller vår egen räkning.

Det är ditt RESULTAT

som räknas

Vi som jobbar på YMR har bara ett mål och det är att skapa kommunikation som ger resultat. Det är bland det roligaste vi vet och det är därför vi går till jobbet med ett leende på läpparna.

Ett urval av kunder

Vi är YMR

YMR och miljön

Miljöpolicy

Vår verksamhets påverkan på miljön är förhållandevis låg men den ska löpande vara föremål för granskning för att kunna förbättras ytterligare. Vi ska, där så är möjligt, alltid välja leverantörer utifrån ett miljöperspektiv. Där vi har möjlighet ska vi jobba för att våra leverantörer minskar sin miljöpåverkan.

 

De mest betydande områdena där vi kan minska vår miljöpåverkan ytterligare är arbetsresor med bil, val av förbrukningsmaterial, tryckerier och transporter.

 

YMRs medarbetare är engagerade i miljöfrågor och vill öka förtroendet för verksamheten hos kunder, allmänhet och myndigheter genom detta engagemang. Vår miljö och hur vi kan bidra till en positiv utveckling, nu och i framtiden, ska finnas med i alla delar av vår verksamhet

 

Nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

  • YMR ska med ständiga förbättringar och mätbara miljömål eftersträva så låg påverkan på miljön som möjligt.
  • YMR ska följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • YMR skall hushålla med naturresurser och energi.
  • YMR skall utbilda, informera och stimulera personalen till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • YMR skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
  • YMR skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

 

 

Kontakta oss

Besök/Bud

Elektrogatan 10

171 54 Solna

 

Post

Elektrogatan 10

171 54 Solna

Välkommen på en fika!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Häng med i sociala medier

©YMR KOMMUNIKATION AB // 2016